CAREERS

 รับสมัครด่วน!!

 บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด (Mcdowell Douglass Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิต ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี/น้ำเสีย

และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ มีความมั่นคง  กำลังขยายงาน  ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากร  ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา

 

วิศวกรงานระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า                          1      ตำแหน่ง

-          เพศชาย อายุ 23-40 ปี

-          วุฒิวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือระดับสามัญด้านเครื่องกลไฟฟ้า

-          มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี 

-          สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

-          สามารถเขียนแบบวิศวกรรมหรือถอดแบบได้ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

-          สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้

-          สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิศวกรฝ่ายขายระบบบำบัด, ระบบน้ำ                   2      ตำแหน่ง

 -          เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี

 -          วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา

 -          มีประสบการณ์การทำงานด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป

 -          หากมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 -          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Autocad ได้

 -          สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 -          สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 -          สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

 วิศวกรสิ่งแวดล้อมงานระบบน้ำดีน้ำเสีย                2      ตำแหน่ง

 -          เพศชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี

 -          วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ทุกสาขา

 -          มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี ขึ้นไป

 -          หากมีประสบการณ์ด้านการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 -          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Autocad ได้

 -          สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 -          สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 -          สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

วิศวกรโยธา                                                        2      ตำแหน่ง

 -          เพศชาย อายุ 23-45 ปี

 -          วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเครื่องกลโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 -          มีประสบการณ์อย่างต่ำ 1 ปี ขึ้นไป

 -          สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

 -          สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและโปรแกรม Autocad ได้ดี

 -          สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้

 -          สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

 -          สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

 พนักงานธุรการ                                                 1      ตำแหน่ง

 -          เพศหญิงอายุ18-30 ปี

 -          วุฒิการศึกษา ปวส/ ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 -          มีประสบการณ์ในการทำงาน 0-10 ปี

 -          สามารถใช้โปรแกรม Microsoft  officeได้ดี

 -          หากมีประสบการณ์งานธุรการ งานที่ปรึกษา ควบคุมงานด้านวิศวกรรม   จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  

 

 ผู้ใดสนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมายังผู้จัดการฝ่ายบุคคล

                                                                   บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด

 56/5 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. (662)542-0975-6  Fax. (662)542-1764

E-mail address: mcdowell_douglass@yahoo.com

 

เอกสาร :สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย 1 รูป

หลักฐานการศึกษาประวัติการณ์การทำงาน/ประสบการณ์