รับสมัครงาน

 รับสมัครด่วน!!

 บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด (Mcdowell Douglass Co., Ltd.) เป็นผู้ผลิต ออกแบบติดตั้งระบบบำบัดน้ำดี/น้ำเสีย

และระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ มีความมั่นคง  กำลังขยายงาน  ต้องการที่จะรับสมัครบุคลากร  ที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับเรา

 

วิศวกรงานระบบเครื่องกล/ไฟฟ้า                          1      ตำแหน่ง

-          เพศชาย อายุ 23-40 ปี

-          วุฒิวิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-          มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับภาคีหรือระดับสามัญด้านเครื่องกลไฟฟ้า

-          มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 1 ปี 

-          สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

-          สามารถเขียนแบบวิศวกรรมหรือถอดแบบได้ดี และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

-          สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้

-          สามารถพูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

 


 

 ผู้ใดสนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายสมัครงานมายังผู้จัดการฝ่ายบุคคล

                                                                   บริษัท แมคโดเวล ดัคลาส จำกัด

 56/5 ซอยลาดพร้าว 91 (เกษร) ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Tel. (662)542-0975-6  Fax. (662)542-1764

E-mail address: mcdowell_douglass@yahoo.com

 

เอกสาร :สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านรูปถ่าย 1 รูป

หลักฐานการศึกษาประวัติการณ์การทำงาน/ประสบการณ์